Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Természetjáró Szövetség www.termeszetjarofesztival.hu weboldalon működő honlapján (a továbbiakban: Honlap) folytatott tevékenységével kapcsolatban

I. BEVEZETÉS

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „MTSZ”) a Honlapon folytatott tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – látogatói részére a személyes adataik kezeléséről és az adatkezeléssel összefüggő jogaikról pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

II. ADATKEZELŐ

Cégnév: Magyar Természetjáró Szövetség
Nyilvántartási száma: 01-02-0000049
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. emelet (Európa Center irodaház)
Adószáma: 19001511-2-42
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Telefonszám: +36 (1) 311 2467
Honlap: www.termeszetjarofesztival.hu

III. FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”).
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”).
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

IV. COOKIE-K (SÜTIK)

1. A cookie-k használatának célja

A cookiek (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Honlap weboldala hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén, vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Honlapon tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.

2. A cookie-k használatának jogalapja

A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.

3. Az általunk használt cookie-k típusai

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.

4. A kezelt adatok köre

Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

5. Az általunk használt cookie-k

Ssz.

Cookie

elnevezése

célja

lejárata

elhelyezője

1.

PHPSESSID

Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon.

A munkamenet végén

Honlapunk

2.

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz

A fenti sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

A munkamenet végén

Google Analytics

4.

cookieWarningClosed

Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a Cookie szabályzatunkat.

1 év

Honlapunk

5.

language

weboldal választott nyelve

állandó

honlapunk

6

uuid

böngésző eszköz azonosítója visszatérő látogatók azonosítására

állandó

honlap

7

qr/ref/ref_id

rendszer működési adatok, elézmények és referral paraméterek, rendszeren belüli átirányítások kezeléséhez,

állandó

honlap

8

card_cart/card_cart_data

kártya vásárláshoz tartozó kosár adatok

munkamenet végén lejár

honlap

9

browser_version_alert

nem megfelleő böngészőre figyelmeztetés megtörtént-e

2 napig érvényes

Outdoor Active beágyazás

6. Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

V. JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

A jegyvásárlás folyamatát a kiválasztott jegy kosárba helyezésével indíthatja meg. A jegyvásárlás folyamatának részletes leírását a Honlapon található általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A megrendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés célja, hogy az MTSZ és Ön között létrejövő, a jegy megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttét megelőzően Önt be tudjuk azonosítani, a szerződéses jognyilatkozatokat Ön és az MTSZ is meg tudja tenni, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, és hogy a szerződésben vállaltakat kölcsönösen teljesíteni tudjuk.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • vezetéknév és keresztnév
 • szerződéskötéshez szükséges
 • e-mail cím
 • kapcsolattartás
 • lakcím
 • szerződéskötéshez szükséges
 • számlázási cím
 • amennyiben ez eltér a lakcímétől, szerződéskötéshez szükséges
 • telefonszám
 • kapcsolattartás
 • adószám, adóazonosító
 • szerződéskötéshez szükséges
 • megvásárolt termék / szolgáltatás jellemzői
 • szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgya

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a Honlapon kínált jegyek megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele az V.1. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.

3. Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön és az MTSZ között létrejött szerződés teljesítésével a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a megrendeléshez szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan kezelt adatokat a szerződéskötéstől számított öt (5) évig megőrizzük.

VI. RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Rendszerüzenteteket azért küldünk Önnek, hogy az Ön vásárlásával és az MTSZ teljesítésével kapcsolatos lépések követhetőek legyenek. Ön az alábbi esetekben kaphat rendszerüzeneteket:

 • jegyvásárlás visszaigazolásáról szóló, és a jegyet elektronikus formában megküldő e-mail

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • az rendszerüzenet kiküldéséhez szükséges

2. Az adatkezelés joglapja

Ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben törvényi felhatalmazás alapján kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat, így az Ön hozzájárulása külön nem szükséges. Az Eker. 13/A § (3) bekezdése szerint az MTSZ a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.

A rendszerüzenetek tárolásával (és a VI.1. pontban rögzített adatokat megőrzésével) kapcsolatos jogalapot a GDPR 6. cikk (1) f) pontjával összhangban a jogos érdekünk is indokolja; egy esetleges későbbi igényérvényesítési eljárás során a rendszerüzenetekkel igazolni tudjuk, hogy az általunk vállaltakat maradéktalanul teljesítettük.

3. Az adatok tárolásának időtartama

A rendszerüzeneteket (és a VI.1. pontban megadott adatokat) a Ptk. 6:22. §-a szerint az elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a rendszerüzenetekkel kapcsolatosan megadott adatokat a kiküldésüktől számított öt (5) évig megőrizzük.

VII. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az MTSZ a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján Táraságunknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • vezetéknév és keresztnév
 • a családi és utónév feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • lakcím
 • a lakcíme feltüntetése jogszabályi kötelezettség
 • megvásárolt termék (jegy) megnevezése
 • a termék feltüntetése jogszabályi kötelezettség

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban jogi kötelezettségünk. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése szerint az MTSZ-nek számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége van, továbbá az Eker. 13/A § (2) bekezdése szerint szerződésből származó díjak számlázása céljából az MTSZ kezelheti az Ön adatait.

3. Az adatok tárolásának időtartama

A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

VIII. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEENDŐKKEL ÉS PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken veheti fel, telefonon, írásban vagy személyesen. Az ügyfélszolgálat által felvett adatok rögzítésének célja, hogy az Ön kéréseit, igényeit minél előbb teljesíteni tudjuk, kérdéseire minél előbb megfelelő választ tudjunk adni továbbá, hogy az esetleges panaszait minél hatékonyabban kezeljük.

Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

2. A kezelt adatok köre:

Az Ön neve, lakcíme, a panasz / kérelem előterjesztésének helye, ideje, módja, az Ön panaszának / kérelmének részletes leírása, dokumentum / bizonyíték jegyzék, az MTSZ nyilatkozata az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - az Ön aláírása.

3. Az adatkezelés joglapja

Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Társaságunk jogos érdeke. Továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontjával összefüggésben az MTSZ jogi kötelezettsége. A panaszkezelés jogalapját továbbá a Fgytv. 17/A § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltak képezik.

4. Az adatok tárolásának időtartama

Az MTSZ az esetleges igényérvényesítési eljárások miatt az ügyfélszolgálati és / vagy fogyasztói panaszokkal kapcsolatos személyes adatokat a Ptk. 6:22. §- a alapján a felvételüktől számított 5 (öt) évig megőrzi.

IX. HÍRLEVELEK KÜLDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy tájékoztatási célból a Természetjáró Fesztivállal, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség egyéb rendezvényeivel, kezdeményezéseivel, kedvezményeivel, programjaival kapcsolatos aktuális híreinkről, információinkról, ajánlatainkról a legrövidebb úton tájékoztathassuk Önt.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás és beazonosítása, az ajánlat eljuttatásának eszköze

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontjával, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

3. Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az MTSZ hírlevél-küldési tevékenységének befejezéséig tároljuk az adatokat.


X. LEIRATOKOZÁS LEHETŐSÉGE

Ön bármikor kérheti írásban levélben, vagy e-mailben, hogy a hírlevél címzettjeinek listájáról az Ön adatait az MTSZ haladéktalanul törölje. Az MTSZ a kérést haladéktalanul, de legkésőbb jelen Tájékoztató XIX./1.2. pontjában rögzített határidőben végrehatja, amely műveletről haladéktalanul tájékoztatjuk.

XI. A FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA VALÓ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy Ön a Természetjáró Fesztivál során az Ön által választott programokon részt vehessen, a korlátozott számú résztvevő számára nyitva álló programokra előzetesen bejelentkezhessen.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • szülő/törvényes képviselő neve, anyja neve, születési helye, ideje, és lakcíme
 • kapcsolattartás
 • a nyilatkozattevő beazonosításához, a nyilatkozat létrejöttéhez szükséges
 • program, amelyen részt kíván venni
 • kiskorú neve, anyja neve, születési helye, ideje és lakcíme
 • program beazonosítása érdekében
 • a kiskorú beazonosításához, a nyilatkozat létrejöttéhez szükséges

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a programok igénybevételére vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele az IX.1. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.

3. Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön és az MTSZ között létrejött szerződés teljesítésével a feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a feliratkozáshoz szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a feliratkozással kapcsolatosan kezelt adatokat a programon való részvételtől számított öt (5) évig megőrizzük.

XII. ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy Ön a Természetjáró Fesztivál során az Ön által választott programokon önkéntesként részt vehessen, segíthesse MTSZ munkáját.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás
 • vezetéknév, keresztnév
 • megszólítás, a programon részt vevő személy beazonosítása
 • mobil telefonszám
 • kapcsolattartás a Természetjáró Fesztivál alatt
 • nem; beszélt nyelvek; annak a napnak és helyszínnek a megjelölése, amelyiken önkénteskedni szeretne; preferált étel; tapasztalat; autóval rendelkezik-e
 • az önkéntes és az MTSZ igényeinek is megfelelő beosztás kialakítása, megszervezése
 • küldő oktatási intézmény
 • az igazolási dokumentumok kiállításához szükséges

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy az önkéntesként való részvétel feltétele a X.1. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.

3. Az adatok tárolásának időtartama

Az Ön és az MTSZ között létrejött megállapodás teljesítésével a feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a megállapodás létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy az önkéntesként való közreműködéssel kapcsolatosan kezelt adatokat a Fesztiválon önkéntesként való részvételtől számított öt (5) évig megőrizzük.

XIII. NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy Ön az MTSZ által szervezett nyereményjátékon részt vehessen, a nyereményjátékot az MTSZ lebonyolíthassa.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

 • e-mail cím
 • kapcsolattartás
 • vezetéknév, keresztnév
 • megszólítás, a nyereményjátékban részt vevő személy beazonosítása

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Ön kifejezett hozzájárulása.

3. Az adatok tárolásának időtartama

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles MTSZ megőrizni.

XIV. RÉSZVÉTELHEZ VALÓ SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja az, hogy biztosítsuk, hogy a 14 és 18 év közötti kiskorú a Természetjáró Fesztiválon kizárólag szülője, törvényes képviselője hozzájárulásával vehessen részt.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

AZ ADATKEZELÉS KONKRÉT CÉLJA

2. Az adatkezelés joglapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá ugyanakkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – amely szerint a személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez (annak érvényes létrejöttéhez) szükséges – továbbá a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján az adatkezelést jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítésre tekintettel.

A GDPR. 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a kiskorú a Természetjáró Fesztiválon való részvételére vonatkozó szerződés érvényességének feltétele a XIV.1. pontban meghatározott adatok megadása. Ezen adatok hiányában érvényesen nem jön létre szerződés, a kiskorú a Természetjáró Fesztiválon nem vehet részt.

3. Az adatok tárolásának időtartama

A kiskorú és az MTSZ között létrejött szerződés teljesítésével a kiskorú Fesztiválon való részvételéhez, a szerződés érvényes létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés érvényesen létrejött és azt megfelelően teljesítettük, a kiskorúval kötött szerződés érvényes létrejöttének, a szülői hozzájárulás megadásának megállapíthatóságához szükséges adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott, úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a kezelt adatokat a Természetjáró Fesztiválon való részvételtől számított öt (5) évig megőrizzük.

XV. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Az MTSZ az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és az MTSZ határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az MTSZ, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat az MTSZ, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

1. ShopRenter.hu Kft.

A cégjegyzékszáma: 09-09-020636
A székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
A telefonszáma: +36 (1) 234 5011
Az e-mail címe: info@shoprenter.hu

Az MTSZ-el megkötött írásbeli szerződés alapján tárhelyszolgáltatást biztosít. Az MTSZ nevében tárolja az Ön által a Honlapon megadott adatokat a saját szerverein, továbbá technikailag közreműködik a rendszerüzenetek kiküldésében.

A ShopRenter.hu Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, telefonszám, megvásárolt jegy, panaszkezeléssel kapcsolatos adatok, választott program, nem, beszélt nyelvek; annak a napnak és helyszínnek a megjelölése, amelyiken önkénteskedni szeretne; preferált étel; tapasztalat; autóval rendelkezik-e, oktatási intézmény adatai.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelés időtartamára, vagy – amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg az MTSZ és a ShopRenter.hu Kft. között a szerződés meg nem szűnik.

2. DataMagic Kft.

Cégjegyzékszáma: 13-09-118058
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Üdülő sor 47.
Telefonszáma: +36 (20) 929 4047
E-mail címe: support@datamagic.hu

Az MTSZ a számláit a vállalatirányítási rendszeren keresztül állítja ki az Ön részére. A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője az MTSZ-vel megkötött írásbeli szerződés alapján az MTSZ ügyviteli rendszerének informatikai támogatását biztosítja. A vállalatirányítási rendszer üzemeltetője külön nem tárolja az Ön adatait.

A DataMagic Kft. által hozzáférhető adatok: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, számlázási cím, megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

XVI. KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ

Az Ön által megadott személyes adatokat az MTSZ, mint adatkezelőn és megfelelő admin jogosultsággal rendelkező munkavállalóin kívül kizárólag a XII. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.

XVII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az MTSZ-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy az MTSZ mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk

XVIII. ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk, hogy MTSZ technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az MTSZ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét. Az MTSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

XIX. AZ ÖN ADATKEZELÉSSELKAPCSOLATOS JOGAI

1. A hozzáféréshez való jog

1.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága igazolható - szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon MTSZ-től az Önt érintő MTSZ által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

 • mi az Ön adatai kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adatai amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • az Önt megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai;

1.2. A tájékoztatás kérésére irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet MTSZ abban a formában teljesíti, ahogy az a MTSZ-hez beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.

1.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben, vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

1.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató XIX/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

2. A helyesbítéshez való jog

2.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait MTSZ változtassa meg.

2.2 Kérelmét MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti.

2.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

2.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató XIX./2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

3. Az elfeledtetéshez való jog, azaz a törléshez való jog

3.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből MTSZ azokat gyűjtötte és kezelte;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ld. XIX/6. pont) és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Ön személyes adatit MTSZ jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

3.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:

 • ha az Ön adatinak kezelését a Táraságunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
 • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése MTSZ jogi érdekén alapul.

3.3. Kérelmét MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén MTSZ intézkedik arról, hogy a 3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatit a Táraságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.

3.4. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk a kérelem teljesítéséről. A törlésre irányú tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.

3.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

3.6. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató XIX/3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.1. Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti az MTSZ-től, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:

 • Ön írásban vagy e-mailben vitatja az MTSZ által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az MTSZ ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát;
 • abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll;
 • MTSZ arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ld XIX/6. pont), úgy az MTSZ arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, az MTSZ korlátozza az adatkezelést.

4.2. Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, az MTSZ a tárolás kivételével, a továbbiakban csak abban az esetben kezelheti azokat, ha

 • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
 • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre

4.3. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti

4.5. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

4.6 Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató XIX/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

5.1. Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben előterjesztett kérelmére kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait az MTSZ az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy az MTSZ útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.2. Kérelmét az MTSZ a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Az MTSZ a kérelmet díjmentesen teljesíti

5.3. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy az MTSZ a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

5.4. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy az MTSZ munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató XIX/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

6. A tiltakozáshoz való jog

6.1 Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat az MTSZ jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha

 • az MTSZ által végzett adatkezelés az MTSZ jogos érdeke alapján történik;
 • közérdekű adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ide értve az esetleges profilozást is),
 • megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

6.2. Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az MTSZ az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve ha MTSZ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.3. Amennyiben Ön tiltakozik az MTSZ adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében MTSZ döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

6.4. Amennyiben MTSZ megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Táraságunk az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, és értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, és akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

XX. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

1. Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezheti. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

XXI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az MTSZ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Az MTSZ gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek.